NOUA LEGE A PENSIILOR, PE INTELESUL TUTUROR

Cum se realizeaza cresterea varstei de pensionare pentru femei si barbati?

La data intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cele ale Legii nr.164/2001privind pensiile militare de stat, precum si o serie de alte dispozitii referitoare la varstele de pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate.

Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, varsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati. Atingerea acestor varste se va realiza printr-o crestere graduala, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 la lege.

Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, varsta de pensionare a femeilor va creste de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a barbatilor va creste de la 64 de ani la 65 de ani.

La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a varstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, pana in anul 2030.

Totodata, este reglementata cresterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin cresterea graduala conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 a Legii.
Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul minim de cotizare va creste de la 13 ani la 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o crestere graduala, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul complet de cotizare pentru femei va creste de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru barbati de la 33 de ani la 35 de ani.

La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, pana in anul 2030.

Cum se realizeaza cresterea varstei de pensionare pentru personalul din domeniul Apararii Nationale, Ordinii Publice si Sigurantei Nationale?

Avand in vedere integrarea in sistemul unitar al pensiilor publice a cadrelor militare in activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Legea nr.263/2010 reglementeaza si conditiile de pensionare pentru aceste categorii de asigurati, dupa cum urmeaza:

– Varsta standard de pensionare de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
– Stagiul minim de cotizare in specialitate de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
– Stagiul complet de cotizare de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;

Atingerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare mentionate mai sus se va realiza conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la lege, intr-un interval cuprins intre luna februarie 2011 si luna ianuarie 2030.

Ce se va intampla cu pensiile stabilite prin legi special, aflate in plata la data intrarii in vigoare a noii legi?

Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, au fost recalculate, conform principiului contributivitatii, urmatoarele categorii de pensii stabilite in baza unor legi speciale:
a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

Conform dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1, lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010, incepand cu luna septembrie 2010, pensiile de serviciu stabilite in fostul sistem public au fost recalculate conform algoritmului de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, modificata si completata.

De asemenea, potrivit dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, aceste categorii de pensii au fost prevazute a fi recalculate conform algoritmului de calcul utilizat pentru pensiile din sistemul public, intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii de govern mentionate anterior.

Recalcularea a fost efectuata de casele de pensii sectoriale care functioneaza in subordinea institutiilor in evidenta carora se afla persoanele beneficiare.

Persoanele apartinand sistemelor special de pensii care vor fi integrate in sistemul public vor plati contributii de asigurari sociale?

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, si urmatoarele categorii de persoane:
– soldatii si gradatii voluntari care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract individual de munca,
– cadrele militare in activitate,
– soldatii si gradatii voluntari,
– politistii,
– functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

Declaratia nominala de asigurare se transmite casei de pensii sectoriale, de catre angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

Cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2011 sunt:
– pentru conditii normale de munca 31,3%
– pentru conditii deosebite de munca 36,3%
– pentru conditii speciale de munca 41,3%

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca;

Introducerea contributiei de asigurari sociale suportata de cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale nu va diminua venitul net al acestora;

Drepturile salariale si veniturile asigurate se majoreaza corespunzator diferentei intre cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si cota de contributie individuala prevazuta de legislatia anterioara;

In ceea ce priveste dreptul la pensie, acesta se va stabili conform aceluiasi principiu al contributivitatii, pe baza sistemului de puncte care a fost introdus din 2001 pentru pensionarii din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.

Pe cale de consecinta, va fi determinat un punctaj mediu anual prin valorificarea soldei brute care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, iar punctajul mediu anual determinat se va inmulti cu valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

Prin Legea nr. 263/2010 a fost aprobata o noua lege a pensiilor, dupa un sir lung de controverse legate de constitutionalitatea actului normativ. Dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prevederile legii respecta Constitutia si principiile de drept, se pune problema daca si contribuabilii care cotizeaza la sistemul public de pensii inteleg prevederile noului act normativ. In acest sens, Casa Nationala de Pensii a elaborat un document care sa vina, intr-o oarecare masura, in sprijinul persoanelor interesate de noile prevederi.

* I. Cresterea varstei de pensionare
* II. Evolutia punctului de pensie
* III. Pensia anticipata
* IV. Reducerea pensiilor de invaliditate
* V. Varsta de pensionare pentru conditii deosebite/speciale de munca

Cum se determina si care va fi evolutia valorii punctului de pensie

Valoarea punctului de pensie se stabileste prin legea pensiilor; in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la data intrarii in vigoare a legii valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

Incepand cu 1 ianuarie 2012, valoarea punctului de pensie va fi indexata anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, inregistrate in anul precedent.

De exemplu, daca in anul 2011 se va inregistra o rata a inflatiei de 5.3% si o crestere a castigului salarial brut de 0.4%, valoarea punctului de pensie de 732,8 lei va fi indexata cu 5.3% ( 100% rata inflatiei), la care se adauga 0.2 % (50% x 0,4%), adica cu 5.5%, rezultand o valoare a punctului de pensie de 773,1 lei.

in situatia in care unul dintre acesti indicatori inregistreaza valori negative, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva, iar in situatia in care ambii indicatori au valori negative, se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie. in acest fel, conform acestei formule de indexare, valoarea punctului de pensie nu va scadea.

incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie urmeaza a se indexa anual cu 100% rata inflatiei, la care se va adauga 45% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, inregistrate in anul precedent. Procentul din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, luat in considerare la indexarea anuala a valorii punctului de pensie, urmeaza a se reduce, gradual, cu cate 5 % in fiecare an.

incepand cu anul 2030, potrivit legii, valoarea punctului de pensie urmeaza a se indexa cu 100% rata inflatiei inregistrata in anul precedent.

De asemenea, pentru persoanele care se vor inscrie la pensie incepand cu 1 ianuarie 2012, la punctajul mediu anual determinat se va aplica un indice de corectie, calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data. Indicele de corectie mentionat se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.

Acest lucru va face ca, la momentul pensionarii, sa existe o legatura stransa intre castigul salarial avut si pensia obtinuta de noul pensionar.

Avand in vedere ca intr-un orizont mediu de timp nici cresterile salariale nu vor mai inregistra cresteri semnificative, situatie care se regaseste si la nivelul altor state, apreciem ca decuplarea valorii punctului de pensie de castigul salarial mediu brut, incepand din anul 2030, nu va avea efecte negative asupra cuantumului pensiilor.

Modificari cu privire la pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala

Pensia anticipata

Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, intrata in vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipata se cuvine cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Fata de legislatia anterioara, care prevedea acordarea pensiei anticipate pentru asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani, prezenta lege este mai generoasa.

La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate in considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);

Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limita de varsta;

Este interzis cumulul pensiei anticipate cu venituri obtinute in calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; exceptia o reprezinta consilierii locali si consilierii judeteni. Pentru a evita inregistrarea unor debite reprezentand drepturi incasate necuvenit, persoana aflata in situatie de cumul al pensiei anticipate cu alte venituri de natura celor mentionate mai sus trebuie sa solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achita drepturile suspendarea platii pensiei anticipate;

Trecerea de la pensia anticipata la pensia pentru limita de varsta se face din oficiu, spredeosebire de legislatia anterioara, care conditiona aceasta trecere de depunerea unei cereri de catre pensionar;

Reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru pensia anticipata nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere prevazuta de lege sau de alte acte normative.

In cazul persoanelor asigurate care fac parte din cadrele militare in activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Legea nr.263/2010 impune obligativitatea realizarii stagiului minim de cotizare in specialitate si regasirea in anumite situatii expres prevazute de lege.

Pensia anticipata partiala

– Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, intrata in vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipata partiala se cuvine cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu pana la 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

– La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate in considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);

-Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limita de varsta;

– Este interzis cumulul pensiei anticipate partiale cu venituri obtinute in calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; exceptia o reprezinta consilierii locali si consilierii judeteni. Pentru a evita inregistrarea unor debite reprezentand drepturi incasate necuvenit, persoana aflata in situatie de cumul al pensiei anticipate partiale cu alte venituri de natura celor mentionate mai sus trebuie sa solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achita drepturile suspendarea platii pensiei anticipate partiale;

– Trecerea de la pensia anticipata partiala la pensia pentru limita de varsta se face din oficiu, spre deosebire de legislatia anterioara, care conditiona aceasta trecere de depunerea unei cereri de catre pensionar;

– Reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru pensia anticipata partiala nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere prevazuta de lege sau de alte acte normative.

– Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix – 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maxima de 45% din cuantumul pensiei pentru limita de varsta. Legislatia anterioara prevedea procente diferentiate, cuprinse intre 0,5% si 0,50%, iar penalizarea maxima ajungea la 30%.

– Penalizarea se aplica pana la la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

Cu titlu de noutate absoluta, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice introduce posibilitatea pensionarii anticipate partiale fara penalizare pentru persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati.

Aceste persoane vor putea beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizarea prevazuta de lege.

Reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati in conditii deosebite si/sau speciale de munca

Potrivit noii legislatii care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au desfasurat activitate in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.

A.
In situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca, reducerile varstei standard de pensionare sunt cuprinse intre 1 si 8 ani, in functie de numarul anilor lucrati in aceste conditii (tabelul nr.1). Stagiul minim de cotizare realizat in conditii deosebite de munca pentru care se acorda reducerea varstei standard de pensionare este de 6 ani.

B.
De asemenea, varsta standard de pensionare se reduce si in cazul peroanelor care au desfasurat activitate in conditii speciale de munca, respectiv:
a) in unitatile miniere, pentru personalul care isi desfisoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat, emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
d) in aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3;
f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4;
dar si pentru persoanele care au lucrat in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, respectiv in alte conditii de munca ( deosebite si speciale).
in aceasta situatie, reducerea varstei standard de pensionare este cuprinsa intre 1 si 13 ani, in functie de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca. Reducerea minima este de 1 an si se aplica persoanelor care au realizat un stagiul de cotizare in conditii speciale sau alte conditii de munca de minim 2 ani (tabelul nr.2).
Reducerea varstei standard de pensionare opereaza in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege in cazul persoanelor care au lucrat in locuri de munca incadrate in conditii speciale, respectiv cele prevazute la art. 30.

Exceptie!
Persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, respectiv in alte conditii de munca (deosebite si speciale), beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare in conditiile realizarii stagiului minim de cotizare prevazut de lege, anexa nr. 6.

Reducerile varstelor standard de pensionare, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani.
Varstele de pensionare reduse in aceste conditii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati, respectiv de 45 de ani pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

EXCEPTII!
I.
Persoanele care si-au desfasurat activitatea cel putin 20 de ani, in unitatile miniere, in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 20 de ani.

Varsta standard de pensionare nu poate fi mai mica de 45 de ani.

II.
Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 15 de ani persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in urmatoarele profesii:
1. Balerin
2. Dansator
3. Acrobat
4. Jongler
5. Clovn
6. Calaret de circ
7. Dresor de animale salbatice
8. Solist vocal de opera si de opereta
9. Instrumentist la instrumente de suflat
10. Cascador

Varsta standard de pensionare nu poate fi insa mai mica de 50 de ani.

Totusi, in cazul balerinilor si acrobatilor, varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati.

III.
Persoanele care au desfasurat activitati de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de varsta.

Stagiul complet de cotizare este de:
– 22 ani si 6 luni, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona I de expunere la radiatii;
– 25 de ani si 6 luni, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona a II-a de expunere la radiatii.

Reclame