Cursurile de formare profesională = renunțarea la drepturi salariale !?!

CPPRCP Rodbav este singura unitate unde nu s-ar pierde la salariu. Angajații din penitenciare care participă la cursurile de formare profesională vor pierde la salariu pe perioada participării la aceste cursuri.

CFProf.jpgObligativitatea asigurării perfecționării profesionale a tuturor angajaților din sistemul penitenciar este binecunoscută, cursurile pentru angajați, desfășurandu-se la CPPRCP Rodbav, Complexul Sovata sau la Complexul Flamingo din Eforie Nord.

Participanții acestor cursuri, la Complexul Sovata sau la Complexul Flamingo din Eforie Nord, pe perioada desfășurării cursurilor, nu beneficiază de anumite drepturi salariale (sporuri pe bază de pontaj), prejudiciu material creat fiind semnificativ.

Așa cum ne-a obișnuit, FSANP intervine și de această dată cu promptitudine, cerând ANP ca aceste cursuri să se desfășoare cu precădere la Centrul de Pregătire Profesională și Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Rodbav.

Reclame